Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
adres: 25-369 Kielce, ul. Ĺťeromskiego 5
telefon:(41) 349-73-30, (41) 349-72-94
fax:(41) 349-72-01
  
www:www.ujk.kielce.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to: 27 kierunków, blisko sto specjalności, uprawnienia do doktoryzowania na 8 kierunkach, Ogólna liczba pracowników zatrudnionych w Uczelni wynosi 1 751 osób Na wszystkich kierunkach i formach studiów kształci się 22 939 osób, w tym na studiach dziennych 13 178 oraz na studiach zaocznych i wieczorowych 9 761. (Kielce - 17 606, Filia w Piotrkowie Trybunalskim - 5 333 studentów). Uczelnia dysponuje 4 domami studenta w Kiecach i 4 domami studenta w Piotrkowie Trybunalskim. Studenci działają w 58 Studenckich Kołach Naukowych Kołami opiekuje się 457 pracowników Uczelni. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach istnieje od 1969 r. liczy 18 sekcji w których skupia 237 członków.
W 2007 roku pracownicy Uczelni prowadzili współpracę naukową z 539 krajowymi instytucjami naukowymi. W wyniku współpracy Uczelni z ośrodkami krajowymi opublikowanych zostało w 2007 roku 81 publikacji naukowe. Biblioteka Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach udostępnia 17 000 tytułów czasopism z całego świata w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych baz danych oraz 1 097 tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej.
W roku 2007 Wydawnictwo Uczelniane opublikowało 50 pozycji o łącznym nakładzie 8 999 egzemplarzy. Uczelnia rozwija się w bardzo szybkim tempie w tym roku ukończyliśmy budowę i oddaliśmy do użytku Budynek "G" - część Campusu Uniwersyteckiego którego budynki są usytuowane przy ul. Świętokrzyskiej.
Tak zlokalizowane obiekty umożliwiają zorganizowanie przestrzeni rekreacyjnych oraz forum studenckiego pomiędzy obiektami dydaktyczno - naukowymi. Wszystkie sekcje obiektu dostosowane są w całości dla osób niepełnosprawnych Uczelnia jest w fazie intensywnego rozwoju, rozbudowując swoje zaplecze naukowe, dydaktyczne i lokalowe. Planowane jest zintegrowanie wszystkich obiektów Uczelni w jednej części miasta w postaci Campusu Uczelnianego

Wydział Humanistyczny
ul. Leśna 16, 25-509 Kielce

Na Wydziale Humanistycznym prowadzone są następujące kierunki studiów i formy kształcenia:

 • Filologia Polska
 • Filologia
 • Historia
 • Informacja naukowa i bibliotekarstwo
oraz

STUDIA PODYPLOMOWE:
 • Edukacja kulturowo-filozoficzna w szkole - 3 semestry
 • Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum - 3 semestry
 • Wiedza o kulturze i literaturze współczesnej w szkole ponadgimnazjalnej - 3 semestry
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 - semestry
 • Broker informacji - 2 semestry
 • Historia - 3 semestry
 • Wiedza o społeczeństwie -3 semestry
 


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
tel. 041 349 62 30

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiuje 3148 studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz 331 słuchaczy studiów podyplomowych. Kadrę tworzy 225 nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorów, 43 doktorów habilitowanych i 143 doktorów. W 2003 r. na Wydziale opublikowano 252 prace, w tym w wydawnictwach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 89 oraz 29 monografii (wskaźnik na jednego pracownika - 1,12). Zorganizowano 7 konferencji naukowych.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Matematyczno - Przyrodziczy uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:
 • doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka;
 • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia;
 • doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii.
Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka i matematyka uzyskały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 


Wydział Nauk o Zdrowiu
al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce

Wydział Nauk o Zdrowiu został utworzony w 2005 roku na bazie Instytutu Kształcenia medycznego będącego w strukturze Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu. W skład Wydziału wchodzą 3 instytuty, tj. Instytut Fizjoterapii z 5 zakładami, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa z 9 zakładami, Instytut Zdrowia Publicznego z 6 zakładami.
 • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Instytut Fizjoterapii
 • Instytut Zdrowia Publicznego
 


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
tel. +48 (prefix) 41 349 67 14

 • Instytut Pedagogiki i Psychologii
  ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6725, 41 349 6780, faks 41 349 67 26

 • Instytut Edukacji Szkolnej
  ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6769, faks 41 349 67 82

 • Instytut Edukacji Muzycznej
  ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6850, faks 41 349 68 56

 • Instytut Sztuk Pięknych
  ul. Podklasztorna 117, Kielce
  tel. +48 (prefix) 41 349 6651, faks 41 349 66 54

 


Wydział Zarządzania i Administracji
ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
tel. (41) 349 66 01

 • Instytut Ekonomii i Administracji
 • Instytut Nauk Politycznych
 • Instytut Zarządzania
 • Instytut Administracji
 


Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.
centrala: (44) 732 74 00, fax: (44) 732 74 05

 • Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 
Uniwesytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet

Studenci

Studia wyższe

Uczelnia wyższa

Studia podyplomowe

Inauguracja

Szkoła wyższa

Uniwersytet

Studia magisterskie

Studenci

Uniwersytet

Nauczanie wyższe

Kampus
Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm